Program i Karta Zgłoszenia Uczestnictwa

NOT logo

PROGRAM

DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

5 czerwca 2016r.

NA OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW PZM

ul. M. Skłodowskiej Curie 177A w Lubinie

Godz.:

8.30 – 9.00 – Rejestracja zawodników i losowanie numerów startowych.

9.05 – Uroczyste otwarcie konkursu diagnostów.

9.15 – 10.00 – Test pisemny.

10.00 – 10.15 – Przygotowanie się zawodników do części praktycznej.

10.15 – 10.35 – Odprawa techniczna dla zawodników.

10.35 – 13.45 – Część praktyczna (badania sprawności technicznej pojazdu).

Podczas konkursu na placu wystawowym przed budynkiem stacji odbywać się będą prezentacje sponsorskie dotyczące badań technicznych pojazdów,

w tym o napędzie typu HYBRYDA/LPG,

a także pojazdów zabytkowych.

14.30 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Zakończenie konkursu.

zgłoszenie uczestnictwa

DOLNOŚLĄSKI KONKURS

miejsce konkursu

Niniejszym, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

Dolnośląskim konkursie diagnostów samochodowych

w dniu 5 czerwca 2016r. w Lubinie

na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów PZM

przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 177

w godzinach od 9.00 do 15.00

          Konkurs organizowany jest przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy, przy wsparciu Polskiego Związku Motorowego OZDG we Wrocławiu, który udostępnia na ten cel Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Lubinie.

Pierwsza edycja konkursu na najlepszego diagnostę w Polsce odbyła się w maju ubiegłego roku w ramach VIII Konferencji transportu drogowego w Lubinie. Historycznym tytułem pierwszego najlepszego diagnosty w Polsce może poszczycić się Łukasz Ciepiela z Osieka (SIMP Oddział Tarnów).

Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs rozegrany zostanie w dwóch etapach. W pierwszym zawodnicy rozwiązywać będą indywidualnie test pisemny z wiedzy dot. badań technicznych pojazdów, opracowany przez ekspertów techniczno-motoryzacyjnych i przy współudziale naukowców Politechniki Wrocławskiej. Etap drugi to drużynowy (dwuosobowy) sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie oceny sprawności technicznej pojazdu. Polegać będzie na wykryciu jak największej liczby usterek w samochodzie osobowym i odbędzie się na stanowisku kontrolnym OSKP PZM w Lubinie. Zgodnie z regulaminem na podstawie zebranych wyników Komisja sędziowska wyłoni zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej najlepszego diagnosty, a także w klasyfikacji drużynowej najlepszej stacji kontroli pojazdów.

Najlepsi diagności nagrodzeni zostaną statuetkami i certyfikatami (statuetki z grawerką) I, II, III stopnia wraz z nagrodami rzeczowymi w kategorii indywidualnej Mistrza diagnostyki, a także statuetkami i certyfikatami (statuetki z grawerką) I, II, III stopnia w kategorii drużynowej dla najlepszych stacji kontroli pojazdów zgłaszających dwuosobową drużynę diagnostów.

Zgłoszenia 2-osobowych drużyn przez poszczególne stacje kontroli pojazdów mogą być składane w terminie do dnia 30 maja 2016r. w Biurze Konkursu, mieszczącym się w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej „DOM TECHNIKA” w Legnicy, ul. Złotoryjska 87 lub tel. 76/852 30 17, e-mail: not@not.legnica.pl

Więcej na: www.otds.pl.

Główny cel Konkursu to podniesienie rangi zawodu diagnosty samochodowego i stacji kontroli pojazdów, a także popularyzacja i prezentacja nowoczesnych rozwiązań techniczno – motoryzacyjnych w branży samochodowej.

Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród diagnostów i przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów ale także wśród miłośników oraz przedsiębiorców z branży techniczno-motoryzacyjnej. Objęty jest honorowym patronatem medialnym przez miesięcznik NOWOCZESNY WARSZTAT oraz Tygodnik regionalny KONKRETY. Przewidywana jest także opieka medialna ze strony regionalnych i ogólnopolskich czasopism i rozgłośni. Współorganizatorzy/sponsorzy/wystawcy promowani będą w tych mediach.

Podczas rozgrywania konkursu w tzw. ogródku wystawowym przewidywana jest ekspozycja i prezentacja nowoczesnych marek samochodów, w tym o napędzie hybrydowym i elektrycznym, połączona z pokazowym wykonywaniem badań technicznych tych pojazdów. Eksponowane będą nowoczesne urządzenia wyposażenia stacji kontroli pojazdów niezbędne do wykonywania badań technicznych. W ramach reklamy istnieje możliwość umieszczenia LOGO firmy i produktów w materiałach informacyjnych dot. Konkursu. Ponadto, będzie istniała możliwość indywidualnego wywiadu w mediach według własnych potrzeb, a także zaprezentowania oferowanych produktów. Możliwym będzie wystawienie stoiska w kuluarach, a także namiotu firmowego.

Adresaci turnieju to:

 • jednostki samorządowe województw, powiatów sprawujące nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
 • przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów i diagności,
 • przedsiębiorcy i miłośnicy techniki motoryzacyjnej działający w branży samochodowej.

W związku z powyższym prosimy o oddelegowanie diagnostów do nieodpłatnego udziału w turnieju.

Mile widziani są diagności sami zgłaszający się do rywalizacji indywidualnej.

 

Nagroda główna:

 • w klasyfikacji indywidualnej diagnosty – talon/wołczer na kurs na prawo jazdy kat. B dla osoby wskazanej przez zwycięzcę, w dowolnym ośrodku szkolenia PZM sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • w klasyfikacji stacji kontroli pojazdów (drużynowej) – zestawy kluczy i narzędziowe do wyposażenia stacji kontroli pojazdów

Główna nagroda ufundowana jest przez Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o. we Wrocławiu.

Kolejne nagrody ufundowane są przez sponsorów Konkursu, w tym takie firmy jak SOSNOWSKI, UNIMETAL, TUVPOL, MPK Sp. z o.o. w Legnicy, SIMP AUTOMEX, Piotr Gębiś NIEZBĘDNIK DIAGNOSTY,

Każdy zawodnik otrzyma Dyplom okolicznościowy.

Organizatorami konkursu są:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy (tu: Prezes Tadeusz Chodorowski Przewodniczący komitetu organizacyjnego, Sekretarz Henryk Węgłowski opieka ekspercka jako rzeczoznawca samochodowy), Eksperci Techniczno Motoryzacyjni PZM Warszawie oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Zagłębia Miedziowego w Legnicy (tu: Prezes Rady Marek Szczerbiak i Dyrektor Biura NOT Dom Technika – Stanisław Sirojć), przy wsparciu firmy „Kawka” Podstawowa SKP w Chojnowie.

Sponsorzy, patroni i opieka medialna – wymienieni na banerze głównym.

Patroni honorowi to:

 • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
 • Związek Powiatów Polskich w Warszawie

Przewodniczący Komisji sędziowskiej: prof. Piotr Wrzecioniarz z Politechniki Wrocławskiej

Zgodnie z regulaminem zawodnicy pisać będą najpierw test z wiedzy objętej badaniami technicznymi a następnie przystąpią do części praktycznej konkursu tj. odszukania w określonym czasie 20 min. jak największej liczby usterek w modelowym samochodzie na stanowisku diagnostycznym na stacji kontroli pojazdów.

Podczas konkursu odbywać się będą w miasteczku wystawowym prezentacje renomowanych marek samochodów TOYOTA i FORD – o napędzie hybrydowym,

Eksperci techniczno-motoryzacyjni i rzeczoznawcy „EKSPERTMOT” MOT Oddział we Wrocławiu omawiać będą tajniki i nowości w zakresie konstrukcji pojazdów, jak również niezbędny zakres badania technicznego.

W imieniu organizatora

Federacja Stowarzyszeń NOT „Zagłębia Miedziowego”

w Legnicy, Dyrektor Biura Stanisław Sirojć

Wyniki OTDS

Oficjalne wyniki Ogólnopolskiego Turnieju Diagnostów Samochodowych (OTDS), który miał miejsce w dniu 1 kwietnia 2016 r. w trakcie trwania Targów Techniki Motoryzacyjnej (TTM) w Poznaniu.

 

I. Klasyfikacja indywidualna:

 1. Łukasz Ciepiela
 2. Krzysztof Skuza.
 3. Zbigniew Drzewiecki.

Na uwagę zasługuje fakt bardzo wysokiego poziomu uczestników OTDS, co miało odzwierciedlenie w minimalnej różnicy występującej w uzyskanej punktacji pomiędzy poszczególnymi Kolegami uczestniczącymi w naszym Turnieju (1 – 5 pkt.). Dlatego Komisja Konkursowa uznała, że klasyfikowanie pozostałych uczestników jest bezzasadne. Z tego powodu nazwiska kolejnych uczestników OTDS podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Karol Domański,
 • Mariusz Fijałkowski,
 • Mateusz Kowalczyk,
 • Andrzej Kurek,
 • Arkadiusz Małek,
 • Paweł Pietrasik,
 • Edward Sech,
 • Piotr Wielowiejski.

II. Klasyfikacja drużynowa:

Pierwsze miejsce uzyskała reprezentacja Podstawowej SKP należącej do firmy RE-WO w Lubinie w następującym składzie osobowym: Zbigniew Drzewiecki i Krzysztof Skuza.

Drugie miejsce uzyskała reprezentacja Okręgowej SKP należącej do Politechniki Poznańskiej w składzie: Piotr Wielowiejski i Mateusz Kowalczyk.

Trzecie miejsce uzyskała reprezentacja Okręgowej SKP należącej do MPK Legnica Sp. z o.o. w składzie: Edward Sech i Andrzej Kurek.

Kolejne miejsca zajęły ex aequo:

 • Okręgowa SKP należąca do sieci Speed Car w Zamościu, ul. Odrodzenia 22a reprezentowana przez Karola Domańskiego i Arkadiusza Małka,
 • Okręgowa SKP należąca do LOK w Pile przy Al. Niepodległości 154.

REGULAMIN OTDS

REGULAMIN II EDYCJI

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

w Poznaniu.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. w czasie trwania Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu odbędzie się II edycja Ogólnopolsiego Turnieju Diagnostów Samochodowych.

Podstawowymi celami konkursu są:

1. Doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy i praktycznych umiejętności uprawnionych diagnostów samochodowych;

2. Utrwalanie w środowisku uprawnionych diagnostów samochodowych przekonania, że tylko zgodne z prawem działanie może przyczynić się do pozytywnej oceny społecznej środowiska uprawnionych diagnostów samochodowych;

3. Podnoszenie prestiżu społecznego pracowników stacji kontroli pojazdów;

4. Przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspekcie techniki motoryzacyjnej, pracy uprawnionych diagnostów samochodowych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku tego środowiska zawodowego;

5. Wyłonienie najwszechstronniejszego diagnosty samochodowego tego Turnieju.

6. Wyłonienie najlepszej 2-osobowej drużyny stanowiącej reprezentację firmy, środowiska lub innego podmiotu.

W klasyfikacji indywidualnej przewiduje się nagrody rzeczowe za miejsca od pierwszego do piątego, w skład których wejdzie puchar lub statuetka oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

W klasyfikacji drużynowej przewiduje się nagrody rzeczowe za miejsca od pierwszego do trzeciego, w skład których wejdzie puchar lub statuetka oraz dyplomy dla wszystkich drużyn.

W klasyfikacji indywidualnej i drużynowej uczestniczyć mogą posiadacze aktualnych uprawnień diagnosty samochodowego oraz studenci wskazani przez właściwe władze Politechniki, za pośrednictwem „Karty zgłoszenia”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

Zawodnicy będą mieli do pokonania konkurencje teoretyczne i praktyczne, które sprawdzą ich umiejętności i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie techniki motoryzacyjnej.

Warunkiem uczestnictwa jest zastosowanie się do wytycznych z zakresu BHP w czasie konkursu, stanowiących załącznik nr 2 tego Regulaminu.

W każdej drużynie uczestniczy dwóch zawodników, spośród których zgłaszający wskazuje kierownika.

Drużyny otrzymują nr startowy według kolejności zgłoszenia, a ilość zespołów/drużyn dowolna. W trakcie trwania Konkursu wszyscy uczestnicy mają wyłączone telefony komórkowe pod groźbą dyskwalifikacji.

Przed rozpoczęciem konkursu odbywa się odprawa techniczna z instruktorem urządzeń. Odprawę prowadzi upoważniony pracownik reprezentujący firmę, która udostępniła elementy ściezki diagnostycznej na potrzeby Turnieju.

Opisy znalezionych usterek prowadzone są w wersji papierowej.

Konkurencja I – test.

Test zawiera wybrane przepisy prawa o ruchu drogowym (80 pytań/30 min.), obejmujących zagadnienia zawodowe oraz ze znajomości wybranych zagadnień prawa karnego, prawa o wykroczeniach, prawa pracy i innych przepisów określających odpowiedzialność prawną uprawnionego diagnosty samochodowego, jego prawa i obowiązki (max. 5 pytań).

Konkurencja testowa przewiduje możliwość jednokrotnego wyboru prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji odpowiedzi.

Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Każdy diagnosta odpowiada na zestaw pytań indywidualnie i zdobywa punkty indywidualnie.

Za każdą prawidłową odpowiedź – 1pkt.

W dwuosobowej drużynie dodajemy uzyskane indywidualnie punkty poszczególnych diagnostów z danej drużyny do siebie.

Czas odpowiedzi – 30 min.

Konkurencja II – sprawdzian praktycznych umiejętności zawodowych.

Uczestnicy Turnieju szukają usterek indywidualnie. W dwuosobowej drużynie dodajemy uzyskane indywidualnie punkty poszczególnych diagnostów z danej drużyny do siebie.

Za każdą usterkę prawidłowo znalezioną – po 5 pkt dla każdego diagnosty.

Za każdą usterkę nieprawidłowo znalezioną – minus 3 pkt dla danego diagnosty (w celu podniesienia rangi praktycznych umiejętności zawodowych).

Czas szukania rzeczywistych usterek w części praktycznej to 15 minut, włącznie z opisem znalezionych usterek w wersji papierowej.

Znalezienie usterek będzie się odbywało w czasie nie przekraczającym 15 minut na stanowisku diagnostycznym, włącznie ze stosownym wypełnieniem formularza zawierającego wykaz rzeczywistych i fikcyjnych usterek.

Ilość fikcyjnych usterek umieszczonych w formularzu przekracza minimum o 50% ilość usterek rzeczywistych wpisanych w przypadkowej kolejności.

Ilość skreśleń na formularzu nie może przekraczać ogłoszonej ilości rzeczywistych usterek pod groźbą dyskwalifikacji drużyny (np. 10 ogłoszonych usterek, to max. 10 skreśleń).

Jest to praktyczny sprawdzian umiejętności zawodowych polegający na sprawdzeniu usterkowanego wcześniej pojazdu na ścieżce diagnostycznej, gdzie o wyniku zadecyduje większa ilość ustalonych rzeczywistych usterek w pojeździe.

Pojazdy będą specjalnie przystosowane przez organizatora, który przygotuje nie mniej, jak 5 usterek, opisze je i przekaże w zalakowanej kopercie na wyłączność Komisji Konkursowej.

Do czasu/momentu praktycznego sprawdzianu każda drużyna przebywa w wyznaczonej przez organizatora strefie oczekiwania bez dostępu do urządzeń elektronicznych.

Kolejny uczestnik wywoływany jest przez członka Komisji Konkursowej. Z chwilą wywołania danego uczestnika Turnieju, podchodzi on do pojazdu ustawionego przed ścieżką diagnostyczną z kluczykiem w stacyjce. Następnie wprowadza pojazd na ścieżkę diagnostyczną i odczytuje wyniki oraz dokonuje innych niezbędnych czynności sprawdzających.

W sytuacji kiedy z trzech pierwszych drużyn dwie lub trzy posiadają taka samą ilość punktów dopuszcza się dogrywkę z części teoretycznej w postaci 10 pytań z czasem na odpowiedź 10 min.

Obliczanie punktów według przedstawionego schematu pozwoli na wyłonienie zarówno najlepszej drużyny, jak i najlepszego indywidualnie diagnosty.

Skład i liczbę Komisji Konkursowej oraz osoby przygotowujące usterkowanie pojazdu zapewnia Organizator Konkursu.

Przygotowane usterki muszą być powtarzalne po każdym wjeździe kolejnych uczestników konkursu na ścieżkę diagnostyczną.

Do pomiaru czasu podczas konkurencji przewiduje się wykorzystanie urządzeń elektronicznych, w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się dokonanie pomiaru ręcznego;

Nadzór nad organizacją i przebiegiem pełnić będzie organizator przedsięwzięcia.

Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się w terminie do dnia 15 marca 2016 r. włącznie.

Uwagi dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane do Komisji Konkursowej w przeciągu 30 minut od zakończenia danej konkurencji.

Komisja Konkursowa rozpatruje zgłoszone wnioski doraźnie, nie dłużej niż 30 minut.

Załącznik 1:

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH NA TTM W POZNANIU.

I. Część pierwsza zgłoszenia (dla podmiotu zgłaszającego uczestników do Turnieju).

Nazwa podmiotu zgłaszającego uczestników do konkursu (firma, organizacja, stowarzyszenie, inny podmiot) ……………………………………………………………………………………………

Adres podmiotu zgłaszającego uczestników Turnieju:

Ulica ……………………………………………………………..… Nr ……………………….

Kod …………………..… Miejscowość …………………………………………………………………..

Powiat ………………………………………………………………….

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby reprezentującej podmiot, który zgłasza uczestników do Turnieju ………………………………………………………………………………………………

Telefon firmowy …………………………………………, …………………………………………

e-mail firmowy ………………………………………………………………………………………………………

……….……. ………..… ………………….…………….

Miejscowość, data i podpis osoby reprezentującej podmiot zgłaszający poniższych uczestników do Turnieju

II. Część druga zgłoszenia (dla kierownika drużyny zgłoszonej do Turnieju).

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………..

Ulica ……………………………………………………………..…

Nr domu …………. , Nr mieszkania ……………………….

Kod …………………..… Miejscowość …………………………………………………………………..

Powiat ………………………………………………………………….

Telefon …………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………………………………………

Miejsce pracy ………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………………………………………………

Numer Uprawnień diagnosty …………………………….…………………………………………………..

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby OTDS, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.( Dz. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

……….……. ………..… ………………….…………….

Miejscowość Data Podpis uczestnika Turnieju

III. Część trzecia zgłoszenia (dla drugiego i kolejnego z członków dwuosobowej drużyny zgłoszonej do Turnieju).

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………..

Ulica ……………………………………………………………..…

Nr domu …………. , Nr mieszkania ……………………….

Kod …………………..… Miejscowość …………………………………………………………………..

Powiat ………………………………………………………………….

Telefon …………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………………………………………

Miejsce pracy ………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………………………………………………

Numer Uprawnień diagnosty …………………………….…………………………………………………..

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby OTDS, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.( Dz. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

……….……. ………..… ………………

Miejscowość Data Podpis uczestnika Turnieju

Załącznik 2:

Wytyczne z zakresu BHiP w czasie trwanie Turnieju.

Uczestnicy OTDS mają obowiązek:

 • okazać się dokumentem wydanym przez właściwe starostwo, ilustrującym posiadanie uprawnień diagnosty samochodowego.

 • podporządkować się Komisji Konkursowej oraz wszelkim poleceniom obsługi technicznej w trakcie eksploatacji urządzeń stanowiących wyposażenie SKP.

 • posiadać odzież roboczą, w tym nakrycie głowy i rękawice oraz obuwie z podeszwą antypoślizgową.

 • wykazać się dobrym stanem zdrowia i wolnym od jakichkolwiek używek, narkotyków, alkoholu lub innych środków odurzających, pozwalającym na przystąpienie do konkursu z pełna świadomością swoich zachowań.

 • zachować szczególną ostrożność podczas przebywania bezpośrednio przy krawędzi kanału przeglądowego lub przy pracy z jakimkolwiek podnośnikiem.

 • w trakcie przeprowadzania pomiarów wymagających pracy silnika, spaliny muszą być odprowadzane ze stanowiska kontrolnego przez indywidualny wyciąg spalin.

 • warunkiem przystąpienia do egzaminu jest podpisanie oświadczenia o znajomości przepisów BHiP obowiązujących na SKP.

„Ja, niżej podpisany oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na przystąpienie do OTDS.

Znane mi są przepisy BHiP obowiązujące na Stacji Kontroli Pojazdów oraz zapoznałem się z powyższymi wytycznymi obowiązującymi w czasie Turnieju.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że biorę udział w OTDS na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym ryzyko.

Przyjmuję do wiadomości, że udział w Turnieju może się wiązać z naturalnym ryzykiem i zagrożeniem wypadkami, a tym samym możliwością doznania obrażeń ciała i urazów fizycznych oraz szkód materialnych.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/czytelny podpis uczestnika OTDS

2. Ogólnopolski Turniej Diagnostów Samochodowych

Druga edycja ogólnopolskich zmagań środowiska zawodowego diagnostów samochodowych rozegrana zostanie tym razem w Poznaniu, podczas zbliżających się Targów Techniki Motoryzacyjnej.

Przypomnijmy, pierwsza edycja konkursu na najlepszego insp. UDS-a w Polsce odbyła się w maju ubiegłego roku, a towarzyszyła VIII Konferencji Transportowej w Lubinie. Organizatorem tego wydarzenia był Oddział „Zagłębia Miedziowego” SITK w Legnicy we współpracy z NOT oraz przy wsparciu Polskiego Związku Motorowego OZDG we Wrocławiu, który udostępnił na ten cel swoją okręgową stację kontroli pojazdów. Historycznym tytułem pierwszego najlepszego diagnosty w Polsce może poszczycić się Łukasz Ciepiela z Osieka (SIMP Oddział Tarnów).

Tegoroczny OTDS rozegrany zostanie 1 kwietnia br. (piątek) podczas tegorocznych Targów Techniki Motoryzacyjnej (31 marca – 3 kwietnia br.) na terenie MTP w Poznaniu. Tak jak w ubiegłym roku, Turniej rozegrany zostanie w dwóch etapach. W części pierwszej zawodnicy rozwiązywać będą test pisemny z wiedzy zawodowej, opracowany przez członków SITK Legnica. Pytań mają być dwa zestawy o różnym stopniu trudności. Część druga, czyli sprawdzian umiejętności praktycznych, odbędzie się na stanowisku kontrolnym na tzw. Żywym Warsztacie – ekspozycji targowej zaaranżowanej przez czasopismo „Nowoczesny Warsztat”.

Zgłoszenia 2-osobowych drużyn można składać do dnia 15 marca 2016 r. na adres SITK RP Oddz. Legnica, ul. Złotoryjska 87, tel. 76/852 30 17, e-mail: not@not.legnica.pl